جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره هاتبرد در مدار 13 درجه شرقی | سیسیکم بدون فریز فول پکیج

خرید سی سی کم حرفه ای
جدید ترین اخبار :  
جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره هاتبرد در مدار ۱۳ درجه شرقی
جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره هاتبرد در مدار ۱۳ درجه شرقی

جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره هاتبرد در مدار ۱۳ درجه شرقی

HOTBIRD 13°E

FERQ:10719 V 27500
FERQ:10727 H 30000
FERQ:10758 V 27500
FERQ:10775 H 27500
FERQ:10796 V 27500
FERQ:10815 H 27500
FERQ:10834 V 27500
FERQ:10853 H 29900
FERQ:10873 V 27500
FERQ:10892 H 27500
FERQ:10911 V 27500
FERQ:10930 H 30000
FERQ:10949 V 27500
FERQ:10971 V 29700
FERQ:10992 V 27500
FERQ:11013 H 29900
FERQ:11034 V 27500
FERQ:11054 H 27500
FERQ:11075 V 27500
FERQ:11137 H 27500
FERQ:11158 V 27500
FERQ:11179 H 27500
FERQ:11200 V 27500
FERQ:11240 V 27500
FERQ:11278 V 27500
FERQ:11296 H 27500
FERQ:11317 V 27500
FERQ:11334 H 27500
FERQ:11355 V 29900
FERQ:11373 H 27500
FERQ:11393 V 27500
FERQ:11411 H 27500
FERQ:11449 H 27500
FERQ:11471 V 27500
FERQ:11488 H 27500
FERQ:11508 V 27500
FERQ:11526 V 29700
FERQ:11541 V 22000
FERQ:11566 H 29900
FERQ:11585 V 27500
FERQ:11604 H 27500
FERQ:11623 V 27500
FERQ:11642 H 27500
FERQ:11662 V 27500
FERQ:11681 H 27500
FERQ:11727 V 27500
FERQ:11747 H 27500
FERQ:11766 V 29900
FERQ:11785 H 29900
FERQ:11804 V 27500
FERQ:11823 H 27500
FERQ:11843 V 29900
FERQ:11862 H 29900
FERQ:11881 V 27500
FERQ:11900 H 29900
FERQ:11919 V 29900
FERQ:11938 H 27500
FERQ:11958 V 27500
FERQ:11977 H 29900
FERQ:11996 V 29900
FERQ:12034 V 29900
FERQ:12054 H 29900
FERQ:12073 V 29900
FEEQ:12092 H 29900
FERQ:12111 V 27500
FERQ:12130 H 27500
FERQ:12149 V 27500
FERQ:12169 H 27500
FERQ:12188 V 27500
FERQ:12207 H 29900
FERQ:12226 V 27500
FERQ:12245 H 29900
FERQ:12265 V 27500
FERQ:12284 H 27500
FERQ:12322 H 27500
FERQ:12341 V 29900
FERQ:12360 H 29900
FERQ:12380 V 27500
FERQ:12399 H 29700
FERQ:12418 V 29900
FERQ:12437 H 29900
FERQ:12466 V 29900
FERQ:12476 H 29900
FERQ:12520 V 27500
FERQ:12539 H 30000
FERQ:12558 V 27500
FERQ:12597 V 27500
FERQ:12616 H 29900
FERQ:12635 V 29900
FERQ:12654 H 27500
FERQ:12673 V 29900
FERQ:12692 H 27500
FERQ:12713 V 29900
FERQ:12731 H 29900

۹۶/۱۰/۱۹

 


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پشتیبانی آنلاین تلگرام