فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره یاهست | سیسیکم بدون فریز فول پکیج

خرید سی سی کم حرفه ای
جدید ترین اخبار :  
فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره یاهست
فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره یاهست

فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره یاهست

PERSIAN MUSIC  _ فارسی
FERQ:11766 V 27500

MIFA  SD & HD_ فارسی
FERQ:11881 V 27500
FERQ:12034 V 27500

GEM Kurd _ کردی
FERQ:11881 V 27500

GEM Arabia _ عریی
FERQ:11881 V 27500

GEM AZ __ آذری
FERQ:11881 V 27500

PMC SD & HD _ فارسی
FERQ:11900 H 27500

۴ Music_ بین المللی
FERQ:11900 H 27500

Nay Music TV _ بین المللی
FERQ:11900 H 27500

Clouds TV_ بین المللی
FERQ:11938 H 27500

AMC_ فارسی / دری
FERQ:12015  H 27500

Kanal 4_ کردی
FERQ:12053 H 27500

Korek _ کردی
FERQ:12053 H 27500

پیرامون قطع شبکه های HTV , خرید سیسیکم, جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره هاتبرد   ,خرید سی سکم,فروش سی سی کم,سیسیکم ماهواره,سی سی کم رسیور,سی سی کم,

Babylon Music_ کردی
FERQ:12053 H 27500

Hayha TV_ عربی
FERQ:12092 H 27500

Rap Arab_ عربی
FERQ:12092 H 27500

GM Music TV_ عربی
FERQ:12092 H 27500

Go TV_ بین المللی
FERQ:12092 H 27500

Muzicana TV_ عربی
FERQ:12092 H 27500

Afro TV_ فرانسه آفریقا
FERQ:12092 H 27500

Poy TV_ فرانسه آفریقا
FERQ:12092 H 27500

Nay Music TV_ بین المللی
FERQ:11977 H 27500

GEM MUSIC HD_فارسی
FERQ:12111 V 27500

GEM Turk HD_ترکی
FERQ:12111 V 27500

RADIO JAVAN HD_فارسی

FERQ:12594 V 27500

 


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پشتیبانی آنلاین تلگرام