فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره #یاهست | سیسیکم بدون فریز فول پکیج

خرید سی سی کم حرفه ای
جدید ترین اخبار :  
برچسب » فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره #یاهست
فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره یاهست
تاریخ : ۲۸-دی-۱۳۹۶
فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره یاهست PERSIAN MUSIC  _ فارسی FERQ:11766 V 27500 MIFA  SD & HD_ فارسی FERQ:11881 V 27500 FERQ:12034 V 27500 GEM Kurd _ کردی FERQ:11881 V 27500 GEM Arabia _ عریی FERQ:11881 V 27500 GEM AZ __ آذری FERQ:11881 V 27500 PMC SD & HD _ فارسی FERQ:11900 H 27500 4 Music_ بین المللی FERQ:11900 H 27500 Nay Music TV _ بین المللی FERQ:11900 H 27500 Clouds TV_ بین المللی FERQ:11938 H 27500 AMC_ فارسی / دری FERQ:12015  H 27500 Kanal 4_ کردی FERQ:12053 H 27500 Korek _ کردی FERQ:12053 H 27500 پیرامون قطع شبکه های HTV , خرید سیسیکم, جدیدترین لیست ...
بیشتر ...
فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره یاهست
فرکانس شبکه های پخش موزیک در ماهواره #یاهست PERSIAN MUSIC    فارسی 11766  V  27500 Wanasah                 عربی 11823  H  27500 MIFA                        فارسی 11881  V   27500 PMC HD PMC SD                   فارسی 11900  H  27500 4 Channel               خارجی 11900  H  27500 Clouds TV               بین المللی 11938  H  27500 AMC فارسی                  دری 12015   H  27500 24B HD                   خارجی 12034  V  27500 Kanal 4                   کردی 12053   H  27500 Korek                       کردی Babylon Music       کردی 12053  H  27500 GEM TORK              ترکی                                                                             GEM MUSIC            فارسی 12111 V  27500 Radio Javan            فارسی 12594 V 27500
بیشتر ...


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پشتیبانی آنلاین تلگرام